Kontakt info
Zadnja izmjena: 5.5.2018
International Police Association
IPA SEKCIJA HRVATSKA
IPA Brodsko-posavska
Marina Getaldića 50
(Postaja granične policije)
35000 Slavonski Brod

telefon: 035 211 265
fax: 0035 211 366
e-mail: ipa.brodskoposavska@gmail.com


Predsjednik: Ivica Đaković
Zamjenik predsjednika: Milan Budimir
Tajnik: Davor Klišković
Zamjenik tajnika: Darijo Božić

Stalna zapisničarka: Mirjana Ibrišimović

UPRAVNI ODBOR
 • Ivica Đaković - predsjednik
 • Antun Bukvić
 • Antun Valić
 • Darijo Božić
 • Davor Klišković
 • Mato Brekalo
 • Milan Budimir
 • Mirjana Ibrišimović
 • Stipo Ćorluka
 • Tanja Ačkar

 • NADZORNI ODBOR
 • Josip Novoselović
 • Željko Tucić
 • ................

 • SUD ČASTI
 • Darko Dadić
 • Jozo Barić
 • Tomislav Matošević