Dokumenti
8.1.2013
Pravilnik o radu sekcije IPA HRVATSKA [preuzimanje]

Pristupnica [preuzimanje*.pdf]

Statut IPA BRODSKO-POSAVSKA [preuzimanje]

Statut IPA HRVATSKE SEKCIJE [preuzimanje]

Međunarodni Statut IPA-e [preuzimanje]